Mišriąją sistemą, kuriai įrengti reikia didelių vienkartinių laidų, racionalu statyti prie vandeningų atvirųjų vandenų, kad būtų galima ten išleisti kanalizacinį vandenį nevalytą arba išvalytą tik mechaniškai.

Atskirtoji sistema tuo atžvilgiu geresnė, nes pirmajame statybos etape galima statyti tik ūkinio vandens kanalizaciją labiausiai užterštiems ūkiniams ir gamybiniams vandenims kanalizuoti. Tokioje kanalizacijoje valymo įrenginiai būna pigesni, mažesni ir jų eksploatacija, lyginant su mišraus vandens kanalizacija, pigesne. Kanalizacijos sistema parenkama priklausomai nuo sanitariniu reikalavimų, techninių-ekonominių be to, atsižvelgiant į vietos sąlygas:

a) buitinio-ūkinio, gamybinio ir lietaus vandens kiekį, jų po ir užteršimo laipsnį;

b) galimybę surinkti ir kartu valyti buitinius-ūkinius ir gamybinius vandenis;

c) atvirojo vandens telkinio, kurį bus suleidžiamas kanalizacinis vanduo, savaiminio apsivalymo pajėgumą;

d) sanitarinius reikalavimus ir reikalingą kanalizacinio vandens išvalymo laipsnį;

e) vietos reljefą;

f) valymo įrenginių išdėstymą;

g) gatvių plotį ir jų grindinio rūšį ir t. t.

Miestuose bei gyvenvietėse, kur iškrinta daug kritulių ir nėra pakankamai didelių atvirųjų vandens telkinių, racionalu pasirinkti atskirtąją kanalizacijos sistemą.

Kartais, kanalizuojant miestų ir gyvenviečių teritorijas, atskiruose miesto rajonuose racionalu pasirinkti skirtingas sistemas:. vieniems rajonams pritaikyti mišriąją sistemą, o kitiems — atskirtąją arba pusiau atskirtąją, kaip Vilniuje, Kaune ir kitur,.

Duomenys kanalizacijos įrenginiams projektuoti.

Kanalizacijos įrenginiams projektuoti reikia turėti šią medžiagą ir duomenis:

a) kanalizuotinos teritorijos išplanavimo schemą.— 1: 10 000— 1 :5000 mastelio miestams bei gyvenvietėms ir 1 : 2000 – 1 :500 pramonės įmonėms su horizontalėmis kas 0,5-1,0 m;

b) duomenis apie kanalizuotino vandens kiekį;

c) duomenis apie atviruosius vandens telkinius kanalizuojamo, objekto rajone;

d) viršutinio grunto sluoksnių geologinius ir hidrogeologinius duomenis;

e) meteorologinius, hidrologinius ir kt. duomenis.

Projektuojant kanalizaciją, reikia naudotis normatyviniais nurodymais, sanitarinėmis normomis ir techninėmis sąlygomis lauko kanalizacijai projektuoti gyvenvietėse bei miestuose ir visomis kitomis įvairiomis normomis, nurodymais bei instrukcijomis gyvenviečių ir miestų kanalizacijai projektuoti ir kt.

Projektuojant kanalizacijos tinklą, atliekami šie darbai:

a) kanalizuojamojo objekto teritorija padalijama į atskirus baseinus, kuriuos aptarnauja tam tikri kanalo tinklo kolektoriai;

b) nustatoma tinklo trasa;

c) sudaroma bendra kanalizacijos tinklo schema;

d) nustatomas pradinis kanalų įgilinimas;

e) nustatomi skaičiuotini vandens kiekiai atskiriems kanalizacijos tinklo tarpams;

f) atliekamas hidraulinis tinklo kanalų skaičiavimas;

g) sudaromi išilginiai kanalų profiliai.